қазақша          русский 
САЙТТАҒЫ СҰРАУ
Қай санатқа өзіңізді жатқызасыз, белгілеңіз:
бюджеттік саладағы қызметкер
материалдық ресурстардың жеткізушісі
агроөнеркәсіптік өнімдерінің өндірушісі
басқа санаттар

RSS жаңалықтарПодписка на новости в формате RSS

ЖАҢАЛЫҚТАР

 
Copyright © 2008-2016

2040578
Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
Головков көшесі, 38 - 40
телефон: (7232) 700-719
email: a.elyubaeva@akimvko.gov.kz  
Адм. сайта: Елюбаева Айжан